Styrande dokument och rapporter

Reglemente , 82 kB. - Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Fastställt i kommunfullmäktige 2020-05-19.

Delegationsordning , 312 kB. - Delegationsordning för för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Fastställd i miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-01-26.

Tillsynsplan 2021- , 450 kB, öppnas i nytt fönster. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn. I denna tillsynsplan beskriver vi vilka tillsynsinsatser som vi planerar att genomföra under 2021.

Kontrollplan 2021  , 541 kB, öppnas i nytt fönster.- Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar även för kommunens kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. I denna kontrollplan beskriver vi hur vi uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan.

Resursbehovsutredning 2021-2023 , 398 kB, öppnas i nytt fönster.- Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska som operativ tillsynsmyndighet upprätta en treårig resursbehovsbedömning för nämndens ansvarsområden enligt miljöbalken. I denna resursbehovsutredning beskriver vi resursbehovet för nämndens samtliga verksamhetsområden.

Internbudget 2021 , 307 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2021
Politik och demokrati