Så hanterar Växjö kommun Vårdförbundets blockad

Vårdförbundets blockad mot övertid, mertid och nyanställning har nu trätt i kraft. Växjö kommun är en av 29 kommuner som omfattas och blockaden gäller för sjuksköterskor och skolsköterskor.

- Det viktigaste för oss är att säkerställa att våra omsorgstagare och elever får vård och omsorg, säger Lena Gustafsson, HR-chef.

Växjö kommun har tillsatt en arbetsgrupp med representanter från de olika verksamheterna för att hantera följderna av blockaden. De träffas kontinuerligt och uppdaterar löpande lägesbilden och samordnar arbetet utifrån konsekvenserna på kort och lång sikt.

- Vi har fått göra anpassningar och justeringar i den grundbemanningen vi har i dagsläget. De som är i behov av vård ska känna sig trygga att de får sina insatser utförda, säger Lena Gustafsson, HR-chef.

Bakgrund till blockad

Bakgrunden till blockaden är att Vårdförbundet, Sveriges kommuner och regioner och Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) inte är överens om nytt kollektivavtal.

Växjö kommunen fortsätter att följa utvecklingen mellan parterna och hur det påverkar oss som kommun.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024