Språkklass

I språkklassen går barn
som har svårt att prata.

Ett barn som går i språkklass
har ett eget schema.

Språkklassen finns
på Lillestadskolan i Växjö.

Om du vill veta mer om språkklassen
kan du kontakta oss på utbildningsförvaltningen.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 30 juni 2022