Skola för barn som flyttar till Sverige

Ibland kommer det barn
från andra länder till Sverige.

Barnen kanske inte kan svenska
när de kommer från andra länder.
Då får barnen gå i en klass
som heter föreberedelseklassen.

I föreberedelseklassen
kan barnen lära sig svenska.
När barnen har lärt sig en del svenska
får de börja i en klass
där kompisarna kan svenska.

Om du vill veta mer
kan du kontakta utbildningsförvaltningen. 

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 18 november 2021