Växjö kommunarkiv

Växjö kommunarkiv är Växjö kommuns slutarkiv. Här förvaras kommunens arkivhandlingar från bland annat kommunala nämnder, förvaltningar, kommunala bolag. Allt ifrån 1800-talet fram till nutid.

Ta del av allmänna handlingar

I Växjö kommunarkiv förvaras alla kommunens allmänna handlingar med undantag av de handlingar som fortfarande är aktuella i kommunens verksamhet, dessa förvaras i närarkiv och verksamhetssystem. De handlingar som inte längre är aktuella eller de som enligt dokumenthanteringsplanen har levererats finns i Växjö kommunarkiv, dessa handlingar kallas för arkivhandlingar. För att kunna ta del av dessa kan du antingen göra en förfrågan via mejl eller telefon eller också besöka oss. Du hittar kontaktuppgifter och öppettider nedan.

Begär ut gamla betyg eller examensbevis

Söker du efter grundskolebetyg, gymnasiebetyg eller betyg från någon vuxenutbildning inom Växjö kommun ber vi dig göra en betygsbeställning för snabbast service.

Forska i Växjö kommunarkiv

Utöver Växjö stad består Växjö kommunarkiv av alla de tidigare småkommuner samt storkommuner som idag tillsammans utgör Växjö kommun. Första kommunreformen genomfördes år 1862 då varje enskild församling upprättade en egen kommun. Andra större kommunreformen var bildandet av storkommunerna år 1951 då kommuner slogs samman och bildade enskilda storkommuner. Läs mer om vad du som forskare kan hitta i Växjö kommunarkiv under fliken "Forska i kommunarkivet".

Ta del av Växjö kommuns allmänna råd och riktlinjer för säkert bevarande

Denna information riktar sig främst till de som jobbar inom Växjö kommunkoncern men kan även vara intressant för de som vill ta del av Växjö kommuns informationshantering. Här kan man ta del av Växjö kommuns allmänna råd och riktlinjer såväl som dokumenthanteringsplaner med mera. Läs mer under fliken "Allmänna råd och riktlinjer".

Ta del av Växjö kommuns arbete för digital informationshantering och bevarande

Denna information riktar sig främst till de som jobbar inom Växjö kommunkoncern men kan även vara intressant för de som vill ta del av Växjö kommuns digitala informationshantering. Här kan man ta del av Växjö kommuns arbete för digitalt slutarkiv såväl som viktiga delar ur ett digitalt bevarande. Läs mer under fliken "E-arkiv Växjö kommun"

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Politik och demokrati