Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kommunens hållbarhetsarbete

CO2 skrivet med molnliknande vit färg mot blå bakgrund.

Växjö arbetar för en hållbar utveckling och tar ansvar i viktiga frågor som miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. En hållbar utveckling är allas ansvar. Just nu arbetar Växjö kommun med att ta fram ett hållbarhetsprogram för att göra globala mål till lokala.

Växjö är vinnare av European Green Leaf Award 2018! Tack alla i Växjö som bidar till att göra Växjö grönare och mer hållbart!

Vad är hållbar utveckling?

Växjö kommun ställer sig bakom Brundtland-kommissionens definition: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Politiskt har alla nämnder och kommunala bolag eget ansvar för miljö- och hållbarhetsarbetet. Det är kommunstyrelsen som genom miljö- och hållbarhetsberedningen har särskilt ansvar för hållbarhetsfrågorna: Bo Frank (M), Cheryl Jones Fur (MP) och en plats som vakant, beslut om ersättare fattas i februari/mars 2018.

För länge sedan

  • Starten av Växjös miljöarbete var när Växjö kommuns politiker enhälligt beslutade om rening av Växjös förorenade sjöar 1969. På 1970-talet började sjörestaureringar som förbättrat vattenkvaliteten i Trummen och de stadsnära sjöarna. Sedan har det bara fortsatt...
  • Internationellt antogs 1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro ett handlingsprogram, Agenda 21 för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling. Växjö var aktiva i det lokala Agenda 21-arbetet och samarbetade med nationella Naturskyddsföreningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Hållbarhet och miljö