Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att alla, även personer som har en funktionsnedsättning, ska ha samma möjligheter till information och upplevelser i Växjö kommun.

Växjö kommun samarbetar med funktionsnedsättningsrörelsen för att bevaka frågor som handlar om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

I Växjö kommun finns två samverkansråd med funktionsnedsättningsrörelsen:

  • kommunstyrelsens samverkansråd
  • gemensamt samverkansråd för nämnden för arbete och välfärd, omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden.

I råden ingår förtroendevalda politiker tillsammans med ledamöter från funktionsnedsättningsrörelsen och Funkibator Ideell Förening.

I samverkansråden tas frågor och ärenden upp som handlar om tillgängligheten inom kommunens verksamheter. Det kan till exempel handla om hur barn med funktionsnedsättning får ökad tillgänglighet i skolan, till kultur- och fritidsverksamhet eller utomhus och när vi bygger nytt.

Tillgänglighetslinjen - hjälp oss förbättra tillgängligheten

Du kan kontakta Växjö kommun om du upptäcker platser i Växjö som är svåra att komma fram på för någon som är rullstolsburen, synskadad, eller för en person med annan funktionsnedsättning. 

Lämna synpunkter i e-tjänsten eller ring på telefon 0470-410 00, måndag-fredag klockan 07.30-16.30. Det också bra att skicka in synpunkten via mejl till info@vaxjo.se.

I Tillgänglighetsdatabasen hittar du information om fysisk tillgänglighet till kommunens lokaler. Sök på Växjö kommun:

Syn- och hörselnedsättning

Om du har en nedsättning av syn- eller hörsel och är över 18 år kan du få information, råd och stöd från kommunens syn- och hörselinstruktör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2019
Hållbar utveckling