Två nya utbildningar startar i höst, ansök i dag!

I höst startar två nya yrkeshögskoleutbildningar i Växjö; träbyggnadsprojektör hållbart byggande och bygglovshandläggare. Det innebär att vi har fem stycken utbildningar som startar i höst.

Nytt för i år är två distansutbildningar, det är heltidsstudier som gäller med obligatoriska fysiska träffar i Växjö. Utbildningarna är CSN-berättigade och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Träbyggnadsprojektör hållbart byggande, 400 yh-poäng

Trä är ett hållbart byggnadsmaterial som är på stark tillväxt. Byggproduktionen utvecklas dessutom allt mer mot ett industriellt och rationellt byggande. Du projekterar bl.a. byggen, planerar produktion, ansvarar för att lagar, arbetsmiljöregler och säkerhet efterföljs etc. Arbets- och projektledning med personalansvar kan vara en del av ditt arbete. I yrkesrollen kan även ekonomistyrning och kalkylering, exempelvis vid projektering av byggen ingå.

Som Träbyggnadsprojektör kommer din framtida arbetsplats att bli inom större eller mindre bygg- och anläggningsföretag. Du kan även bli en nyckelkompetens i ett fåmansföretag.

Utbildningsort: Studieort Växjö genom Växjölöftet yrkeshögskola
Utbildningsanordnare: YrkesAkademin
Läs mer om och ansök till utbildningen Träbyggnadsprojektör hållbart byggande


Bygglovshandläggare, 400 yh-poäng

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen.

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer närmar sig pensionsavgång.

Utbildningsort: Växjö genom Växjölöftet yrkeshögskola
Utbildningsanordnare: YrkesAkademin
Läs mer om och ansök till utbildningen Bygglovshandläggare

Mer information kring aktuella yrkeshögskoleutbildningar i Kronobergs län.


Om du har frågor

Har du frågor eller vill veta mer om en viss utbildning ber vi dig främst kontakta utbildningsledaren och utbildningsanordnaren för aktuell utbildning. Har du frågor kring utbildningsformen, vårt regionala upplägg eller övrigt, tveka inte att höra av dig!

Verksamhetschef

Karin Wirdheim
Telefon 0470-417 62
E-post karin.wirdheim@vaxjo.se

Utbildningsstrateg

Johan Hovbrandt
Telefon 0470-414 85
E-post johan.hovbrandt@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2021