Prövning

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. Läraren sätter betyg efter avslutad prövning. Tänk på att även om du gör prövningen på distans kan det krävas att du gör vissa moment på plats. Detta gäller till exempel i de kurser där det ingår nationella prov vilka alltid görs på plats. För mer information om detta kontakta aktuell skola inför anmälan.

Anmälan till prövning

Du anmäler dig till prövning på vår ansökningssida Länk till annan webbplats. och det finns två anmälningsperioder per år då du kan anmäla dig till prövningar. Du kan anmäla dig i upp till fyra kurser under en anmälningsperiod.

Period 1

Anmälan öppnar 15 februari. Sista anmälningsdag är 28 februari. Sista betalningsdag är 20 mars.

Period 2

Anmälan öppnar 15 augusti. Sista anmälningsdag är 31 augusti. Sista betalningsdag är 18 september.

När sista betalningsdag passerat så kommer uppgifterna att skickas till aktuell skola och därefter kontaktas du som anmält dig inom fyra veckor för planering av startdatum.

Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs. Avgiften betalas inte tillbaka om du inte påbörjar din prövning eller om du avbryter den. För dig som avslutade gymnasiet 2020 eller 2021 är avgiften för prövning sänkt till 150 kronor per kurs. Detta gäller endast vid ett prövningstillfälle per kurs. Vill du göra ytterligare en prövning i samma kurs är avgiften 500 kronor.

Om den kurs du önskar genomföra prövning i inte finns i utbudet kontaktar du Växjölöftet vuxenutbildning via e-post: studievagledningvaxjoloftet@vaxjo.se eller genom Växjö kommuns kontaktcenter telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022