Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Att läsa mot en examen

Inom vuxenutbildningen kan du läsa mot en gymnasieexamen. Det kan antingen vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen.

Fram till 1 juli 2025 är det möjligt att ta ut ett slutbetyg. Tänk på att du själv måste ringa eller mejla vuxenutbildningen för att göra en betygsplanering och begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas. Du påbörjar din planering tillsammans med en studie- och yrkesvägledare och följer kontinuerligt upp dina studier och uppdaterar din individuella studieplan under din studietid.

Gymnasieexamen från vuxenutbildningen

En gymnasieexamen kan vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen.
I plusboxarna nedan hittar du exempel på mallar för vilka kurser du måste läsa beroende på vilken examen du vill ta ut.
Observera att du själv måste begära att ditt examensbevis utfärdas. Ring vuxenutbildningen på telefonnummer 0470-410 00 eller skicka e-post till studievagledningvaxjoloftet@vaxjo.se.

Slutbetyg från vuxenutbildningen

Om du har påbörjat dina gymnasiestudier innan den 1 juli 2012 men inte slutfört en treårig gymnasieutbildning finns möjlighet att utfärda slutbetyg från kommunal vuxenutbildning.

Fram till 1 juli 2025 kan du ha möjlighet att få ett slutbetyg utfärdat. Den möjligheten skulle ha upphört den 1 juli 2021, men på grund av förändringar inom vuxenutbildningen under coronakrisen har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg från vuxenutbildningen fram till den 1 juli 2025.

För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2025 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Tänk på att du själv måste ringa eller mejla vuxenutbildningen för att göra en betygsplanering och begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas. För att kunna ta ut ett slutbetyg måste du ha minst ett betyg med den gamla betygsskalan (MVG, VG, G eller IG). För mer information kan du ringa eller mejla vuxenutbildningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021
Förskola och skola