Om Östregårdskolan

Östregårdskolan är en F–6-skola med cirka 300 elever, belägen på Staglaberget med utsikt över Växjösjön.

I vår skola lägger vi stort fokus på att ha en studiero som ger alla förutsättningar att lära sig och förstå. Vi har också målsättningen att höja elevernas motivation och nyfikenhet. Östregård har sedan länge musikprofil som innebär att vi har mer musik och möjlighet att spela i band och sjunga i körer. Vi träffas regelbundet i musiksamlingar där vi sjunger och spelar ihop.

Vi arbetar med elevernas delaktighet på många olika sätt, de mest tydliga är i Kamratstödjarna och elevråd som aktiva på skolan.

Trivselledare

Sedan skolstart höstterminen 2020 så har vi varit med i Trivselledare programmet. I konceptet ingår att eleverna som blir valda i varje klass får en utbildning för att leda kompisarna på skolan i olika aktiviteter för att skapa delaktighet och rörelse.

Arbetet med Trivselledare innebär att eleverna får träning i att ta ansvar för varandra och vår miljö på ett positivt sätt.

Föräldraföreningen

Östregårdskolan har en aktiv föräldraförening som arbetar för att eleverna ska ha så bra förutsättningar som möjligt under sin tid på östregårdskolan. Trots att det varit svårt under året som varit har en hel del aktiviteter genomförts t ex delas det ut stipendier av föräldraföreningen för kamratskap och studieresultat i samband med skolavslutningen, bjuder på glass till alla elever och personal vid skolstart och genomför reflex-tävling med eleverna när mörkret har kommit strax innan jullovet.

Kontakter

 • Östregårdskolan

  Expedition

  0470-439 74

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Brunnsvägen 2, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Östregårdskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 9 november 2021