Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Ör skola

På Ör skola känner sig var och en välkommen och respekterad för den man är. Alla känner sig trygga och skolan är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Våra elever tror på sig själva och sina förmågor.

Kontakt