Om Öjaby skola

Öjaby skola är en tvåparallellig F–6-skola med drygt 300 elever. Skolan ligger i vackra omgivningar med utsikt över Helgasjön och med närhet till många grönområden.

På Öjaby skola jobbar vi för att alla ska känna alla och har därför många olika aktivitetsdagar/temadagar där vi arbetar tillsammans i åldersblandade grupper. Vidare har fritids och lågstadiet ett nära samarbete där de olika styrdokumenten delar beröringspunkter. På skolan arbetar vi med digitala verktyg. Eleverna på mellanstadiet har tillgång till varsin iPad och på lågstadiet får eleverna dela på ett antal iPad-plattor. På mellanstadiet använder vi oss även av digitala läromedel.

Öjaby skolas vision

På vår skola känner sig var och en välkommen och respekterad för den man är. Alla känner sig trygga och skolan är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Våra elever tror på sig själva och sina förmågor.

Kontakter

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022