Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Distansundervisning för åk 5 på Öjaby skola

På grund av en utökad smittspridning i årskurs 5 och efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Kronoberg kommer elever i årskurs 5 på Öjaby skola att ha distansundervisning under perioden den 19-25 januari 2022.

Distansundervisningen sker i realtid och eleverna ska delta i undervisningen hemifrån. Övriga årskurser fortsätter med närundervisning på skolan som vanligt, då vi inte har en omfattande smittspridning där.

Hur kommer det fungera?

Distansundervisningen är organiserad utifrån att varje enskild elev följer ordinarie schema och kopplar upp sig via sin Chromebook från sitt hem. Om eleven saknar uppkoppling i hemmet kan ni kontakta med respektive klassföreståndare, så ser vi över en lösning för just er.
Om elev behöver hämta något skolmaterial på skolan för att delta i undervisningen, kontakta klassföreståndare.

Vad gäller kring mat?

Under distansundervisningen kommer elever kunna beställa och hämta ut kylda/frysta matlådor.

Beställning av matlådor ska göras senast klockan 12.00 vardagen före avhämtning.
I e-tjänsten anges önskad hämtningsplats samt eventuellt behov av specialkost. Mat för avhämtning är kall eller fryst.

Stöd och hjälp

Om en elev har behov av att komma i kontakt med elevhälsan under distansundervisning kan ni kontakta mentor/klassföreståndare som förmedlar vidare kontakter.
Om det finns elever som har särskilda skäl för att vistas i skolan kommer de att kunna göra det under perioden med distansundervisning. Beslut om detta fattas av rektor och berörda elever och vårdnadshavare kontaktas av respektive mentor/ klassföreståndare.

Nu hjälps vi åt

Under den tid som beslutet gäller förväntar vi oss att eleven bedriver sina studier utifrån skolans schema i realtid samt att eleverna håller social distans. Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare att ni håller era barn hemma under denna period. Uppmana barnen att inte träffa andra utanför familjen mer än absolut nödvändigt och avstå gärna från fritidsaktiviteter.

Vård av barn

Vårdnadshavare som behöver vara hemma med barn som har distansundervisning kan ansöka om vård av barn via Försäkringskassan.

Kontakter

Senast uppdaterad: 16 februari 2022