Om Åryd skola

På Åryd skola ska alla känna trygghet, trivsel och glädje. Eleverna ska få stöd och stimulans för att kunna utvecklas utifrån sin egen förmåga och vara väl förberedda inför fortsatt skolgång och livets utmaningar.

Åryd skola ligger naturskönt nära sjö och skog. På skolan har vi elever från förskoleklass till årskurs 6. Det går 135 elever på skolan.

Åryd skola har möjlighet att erbjuda den lilla skolans många positiva fördelar. All personal känner alla elever, eleverna känner varandra och det blir en god sammanhållning på skolan och i arbetslagen. Det är en trygg plats för eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.

Kontakter

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022