Om Åby skola

Åby skola är en F–6-skola med cirka 75 elever. Vår skola ligger naturskönt vid nordvästra stranden av Helgasjön med närhet till skog och mark.

Vi lägger stort fokus på trygghet och studiero, då det är grunden till en god lärmiljö och som hjälper oss att nå goda studieresultat. För att få en ökad trivsel och trygghet jobbar vi med rastaktiviteter och faddersystem för eleverna.

Våra elever möter välutbildad och engagerad personal som tar tillvara på elevens nyfikenhet och lust att lära. Vårt mål är att varje barn ska få en stark självkänsla, goda kunskaper och god självtillit för att på bästa sätt kunna möta framtiden.

Kontakter

Senast uppdaterad: 27 september 2022