Torparveckan på skolan vecka 42

Nästa vecka genomförs vårt värdegrundsarbete Torparveckan på skolan.

Torparveckan är ett värdegrundsarbete där eleverna får delta i olika aktiviteter för att ytterligare stärka vi-känslan och tryggheten på vår skola. Exempelvis genomförs en vandring i åldersblandade grupper där eleverna får uppdrag (gjorda av våra äldsta elever) att lösa under promenaden.

Kontakter

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022