Om Norregårdskolan

På Norregårdskolan värnar vi om elevernas utbildning, trygghet och värdegrund. Vi tror att miljön, vår kompetenta personal och våra olika kreativa satsningar tillsammans är nyckeln till att våra elever år efter år trivs och presterar bra resultat. Norregårdskolan vill stimulera till kreativitet och rörelse för att öka elevernas välbefinnande och undervisningen utgår från den enskilde eleven och dennes individuella förutsättningar.

Norregårdskolan är en 7–9-skola med cirka 580 elever. Skolan är indelad i fem arbetslag (A, B, C, D och E) där varje arbetslag har 4-5 klasser. Lärarna i ett arbetslag undervisar huvudsakligen i de klasser som ingår i arbetslaget. Det ger en bra helhetssyn på elevens skolgång och goda förutsättningar till nära relationer. Skolan tar huvudsakligen emot elever från Pilbäckskolan, Gustavslundskolan, Hovshaga och Östra Lugnet.

En nyhet för Norregårdskolan är att vi har startat en idrottsprofil för innebandy- och fotbollsspelare. Läs mer om idrottsprofilen.

På Norregårdskolan bedrivs idag ett tydligt utvecklingsarbete i samtliga ämnen där lärarna tillsammans arbetar med den gemensamt framtagna effektkedjan i projektet Innovationsguiden. Vi prioriterar mötet mellan elev och lärare och anser att lärarens personliga kontakt med eleven är viktig – alla ska synas.

Information om vårt arbetssätt

På Norregårdskolan möts du varje morgon av våra elevstödjare som hälsar dig välkommen och säger god morgon. En bra start på dagen är viktigt!

Kontakter

Senast uppdaterad: 16 november 2022