Ljungfälle grundsärskola

Ljungfälle grundsärskola består av två verksamhetsdelar: A-H och M-Z.

Grundsärskolan A-H

A-H har cirka 40 elever i årskurs 1-6, fördelade på åtta ålderblandade klasser, 1-3 och 4-6. Fritidsverksamheten är uppdelad på två avdelningar: Diamanten och Safiren.

Grundsärskolan M-Z

På M-Z finns det runt 60 elever i årskurs 1-9, fördelade på tolv åldersblandade klasser. I vår Petö-klass bedrivs även gymnasiesärskola. Fritidsverksamheten är uppdelad på åtta avdelningar: Norrskenet, Molnet, Stjärnfallet, Snöflingan och Solstrålen.

I dagsläget är fyra klasser placerade på Norremark, även dessa blandade klasser 1-6. Fritidshemmen på Norremark heter: Fullmånen, Halvmånen och Nymånen.

Om grundsärskolan

Eleverna på grundsärskolan läser utifrån grundsärskolans kursplan.

Alla människor är unika och har olika förmågor, förutsättningar och behov. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bygger vi en stark gemenskap i grupperna. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vår målsättning är att eleverna utvecklar en ökad självständighet, en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling.

Vi jobbar i mindre klasser/grupper med god tillgång till personal för att alla elever skall bli väl bemötta i sitt lärande och sociala utveckling. Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som råder. Vi vill att våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och därför är elevernas åsikter en viktig del i vårt planeringsarbete. Våra digitala lärverktyg ger oss ökade möjligheter att skapa en stimulerande och stödjande undervisning.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022