Om Kalvsvik skola

Kalvsviks skola är en F–3-skola med cirka 30 elever, belägen cirka 25 km söder om Växjö.

Detta är en liten, fin landsortskola där man ibland har flera lektioner tillsammans i årskurs 1–3. Ämnena slöjd samt idrott och hälsa får eleverna åka till Vederslövs skola för att få undervisning i. Samma sak gäller för biblioteksbesök. Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra.

Skolans läge är naturskönt med närhet till sjön Åsnen. Vi har även skogen inpå knutarna, vilket ger mycket bra förutsättningar för att använda naturen i undervisningen.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 oktober 2021