Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Kalvsvik skola

Kalvsviks skola är en F–3-skola med cirka 30 elever. Eleverna är organiserade i en årskurs 1 och en årskurs 2–3. Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra.

Kontakt