Om Gustavslundskolan

Gustavslundskolan är belägen på norra Hovshaga. Här går cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs 6.

På Gustavslundskolan ska varje individ mötas med respekt och få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Verksamheten ska möta elevers olikheter så att varje barn får en likvärdig utbildning och möjlighet att känna lust och glädje i att lära.

Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet!

Skolans prioriterade utvecklingsområde är "Ledarskap i klassrummet - för ökad trygghet, studiero och god undervisning." Vi har en hög lärartäthet och arbetar utifrån en gemensam undervisningsstruktur som vi arbetat fram kollegialt.

På Gustavslundskolan har vi "Puls". Det innebär att eleverna har två morgonpass med pulshöjande aktiviteter i veckan. Passen ligger i anknytning till teoretiska arbetspass. Efter de pulshöjande aktiviteterna har eleverna en högre grad av koncentration och mer lugn i kroppen vilket leder till förbättrade möjligheter till inlärning. Samtidigt ger vi eleverna förutsättningar för mer rörelse, ökad kondition och bättre hälsa.

Vad är det bästa med Gustavslundskolan?

Citat från elever.

Elev 6 år:

- Att spela fotboll. Matte är kul. Det är lite roligt att jobba med bokstäver.

Elev 9 år:

- Jag tycker om mitt fritidshem, vi gör så roliga saker där. Det är bra att vi har matte i skolan.

Elev 12 år:

- Att alla är nära varandra, att elever och vuxna känner varandra. Det gör att man trivs och att man arbetar bättre.

Kontakter

 • Gustavslundskolan

  Expedition

  0470-437 34

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Paradvägen 6, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Gustavslundskola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 8 november 2021