Föräldraförening

Skolan har en samrådsgrupp som består av två föräldrarepresentanter från varje klass samt personalrepresentanter och skolledning. Föräldrarepresentanterna utses vid läsårets första klassmöte.

Samrådsgruppen fungerar som en rådgivande instans och länk mellan skola och hem. Gruppen träffas ett par gånger per termin för att informera om och diskutera aktuella händelser, aktiviteter och frågeställningar i syfte att utveckla verksamheten och skapa en trygg och stimulerande skolmiljö.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Förskola och skola