NoT- naturvetenskap och teknikinriktning

Längtar du efter riktning i livet? Då kanske NoT-inriktningen är något för dig. NoT är en del av Fagrabäckskolan som samarbetar med företag inom natur- och teknikområden vilket gör det möjligt att varva skolarbetet med utmanande arbeten i projektform.

När du läser på NoT (natur och teknik) befinner du dig antingen i de egna lokalerna i anslutning till Teknikum, där alla känner alla, i Teknikums NO-salar, eller med kamraterna i Fagrabäckskolans egen värld där tre skolor möts i en större enhet.

NoT-inriktningen utgår från läroplanen, LGR11 för grundskolan, och du läser de vanliga skolämnena. Du har Elevens val redan från årskurs 7 och mer lektionstid i Teknik.

Inriktningen strävar mot ett naturvetenskapligt fokus, vilket går som en röd tråd genom utbildningen och där det ämnesövergripande arbetssättet är tänkt att ge vinster såsom minskad stress och en mer övergripande helhetsbild över alla de ämnen som möter dig i din vardag. Här erbjuds du som elev att samverka i projekt och företagssamarbeten, vilka kan leda till möten även i andra städer och andra länder. Inriktningen har funnits sen 2011 och har hunnit bygga många traditioner där du är medskapare till ditt eget kunskapsbyggande.

På NoT-inriktningen kommer du under dina tre år på högstadiet att få många olika upplevelser och erfarenheter.

  • Du kommer att samarbeta med elever från andra årskurser.
  • Du har samarbete med Teknikprogrammet på Teknikum
  • Du kommer att få arbeta ämnesövergripande på olika sätt, i teman och mellan olika ämnen
  • Du får utlopp för din kreativitet och initiativförmåga i olika uppdrag och utmaningar. Exempel på projekt som vi har genomfört under åren är Future City, First Lego League, Problemlösarna, Mathivation och DNA-jakten.

NoT har kontakt och samarbete med olika teknikföretag, bl.a. Saab/Combitec. Vi vill att din tid på NoT ska präglas av olika utmaningar, kontakt med omvärlden, temaarbete, att dina egna intressen tas tillvara och givetvis att du känner trygghet med dina kompisar och lärare.

Vi vill också att du efter tre år på NoT fått möjlighet att utveckla din kreativitet, ta ansvar och att du känner en ökad självtillit inför kommande utmaningar på gymnasiet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2021
Förskola och skola