Om Centrumskolan

På Centrumskolan tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse. Vi utbildar världsmedborgare som möter framtiden med mod, starkt övertygade om att allt är möjligt och de kan bli det de vill.

Centrumskolan är en F-6 skola med cirka 400 elever. Skolan ligger vid Dalbo Centrum och bakom skolan finns Araby Park Arena där vi nyttjar lokaler samt grönområden, dessutom har vi promenadavstånd till Växjö Centrum.

På Centrumskolan har vi ett ämnesövergripande arbete som vi kallar för “Regnbågen”. Regnbågen skapar en samsyn och ger oss en kunskapstradition som genomsyras av en röd tråd i allt skolans arbete.

Vår vision lyder: “Vi utbildar världsmedborgare som möter framtiden med mod, starkt förvissade om att allt de vill och kan är möjligt”. För att nå vår vision arbetar vi nära våra elever och våra elevers inflytande leder till ökat engagemang hos oss alla. Närheten mellan pedagoger och elever leder även till ökad trygghet, trivsel samt ökad måluppfyllelse.

Vi arbetar utifrån ett språkutvecklande arbetssätt och har ett nära samarbete med forskare från Linnéuniversitet som tillsammans med skolans pedagoger driver utvecklingen framåt. Detta i bland annat undervisning i svenska som andraspråk. På Centrumskolan använder vi oss av ett arbetssätt som heter transspråkande och ser flerspråkighet som en tillgång.

Centrumskolan har även ett samarbete med IT-företaget IST där vi tillsammans utvecklar något vi kallar för “Code Academy”. Detta ger våra elever möjlighet att lära sig programmering.

Centrumskolan är en grundskola med kulturprofil

Estetiska lärprocesser är viktiga för oss, det ger våra elever möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Studio 17 är en verksamhet som Kulturskolan i Växjö ansvarar för och som Centrumskolan är en väsentlig del av.

Varje vecka kommer lärare från Kulturskolan ut till Centrumskolan och håller i kurser på eftermiddagarna. Att medverka är gratis och kurserna som finns att tillgå är: Sång, Teater, Fiol, Bild, Gitarr och Kontrabas.

Vårt mål är att utöka skoldagen där skolan ska vara en trygg punkt i elevernas vardag.

Kontakter

 • Centrumskolan

  Kontaktcenter

  0470-416 53

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Höstvägen 1-3, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Centrumskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 30 mars 2022