Växjö kommun satsar på förstelärare även inom förskolan

Från och med höstterminen 2022 kommer förskollärare inom Växjös kommunala förskolor kunna ansöka om rollen som förstelärare. Rollen har sedan flera år funnits inom grundskolan och gymnasiet men är nationellt ovanlig inom förskolan.

Till skillnad från förstelärare inom grundskola och gymnasiet, där finansieringen ofta till stor del kommer från statsbidrag, gör Växjö kommun denna satsning på förskolepersonalen i egen regi:

- Förskolan är det första steget i vårt svenska skolsystem och lägger grunden för barnens skolgång. Där är våra pedagoger ett fundament. Därför är det glädjande att vi nu lyfter förskollärarna genom att skapa karriärvägar, säger Ida Eriksson (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Syftet med satsningen på förstelärare inom förskolan är att lyfta förskolelärare men även att bidra till en bättre kvalitet och utveckling som leder till bättre likvärdighet inom kommunens förskolor. Satsningen görs initialt under en tvåårsperiod innan en utvärdering av effekten kommer genomföras.

- Vi arbetar ständigt med att förbättra och lyfta våra förskolor och vi ser detta som ett steg för att höja kvalitén, säger Monika Hernborg-Charlin, verksamhetschef för förskolan, Växjö kommun.

Om förstelärarens roll

Förstelärare inom förskolan fortsätter i sin roll med att utbilda barnen men får även ett övergripande ansvar att driva utvecklingen på förskola samt handleda sina kollegor. Ett lönepåslag på 5000 kr i månaden tillkommer.

Alla förskollärare som är intresserade av rollen kommer kunna göra en ansökan i augusti. Respektive rektor på varje förskola utser sedan vem eller vilka som tilldelas tjänsten utifrån nedan kriterier:

  • Du ska ha behörighetsgivande examen.
  • Du ska ha minst fyra års dokumenterat och väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som förskollärare i förskolan.
  • Du ska ha visat en särskilt god förmåga att medverka till att förbättra verksamhetens resultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
  • Du ska även i övrigt av din rektor bedömts som särskilt kvalificerad för undervisning i förskolan samt uppgifter som hör till undervisningen.
Senast uppdaterad: 29 juni 2022