Ändringar i riktlinje för förskola och fritidshem

På utbildningsnämndens sammanträde 8 juni 2022 togs beslut om vissa förändringar i den riktlinjen som ligger till grund för plats på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Nuvarande riktlinje delas upp i två separata: en för förskola/pedagogisk omsorg samt en för fritidshemmet.

Anledningen till uppdelningen är att förskola och fritidshem har olika uppdrag som lyder under olika läroplaner vilket blir enklare att följa och revidera framöver med två separata riktlinjer. Tanken är också att en riktlinje per verksamhet ska göra det enklare och tydligare för vårdnadshavare att hitta relevant information för sig och sitt barn.

Ändringar i riktlinjerna

Utöver uppdelningen av riktlinjen beslutade utbildningsnämnden om förändringar i nuvarande skrivelse:

  • Skrivningen om att sjukskrivning mer än vecka ska styrkas med intyg tas bort.
  • Barn till föräldrar som studerar på Linnéuniversitetet en termin eller mer ska ha rätt till förskola eller pedagogisk omsorg.

De nya riktlinjerna träder i kraft i samband med höstterminens start, 8 augusti 2022.

Senast uppdaterad: 13 juni 2022