Högre betyg för skolmaten – men arbetet fortsätter för ökad nöjdhet

Eleverna i Växjö kommuns skolor ger skolmaten bättre betyg i årets skolundersökningen som nu genomförts. Trots det ger bara cirka hälften av eleverna skolmaten godkänt betyg.

- Vi ser att det långsiktiga arbetet med att satsa på skolmaten har börjat ge resultat. Detta är ett kvitto på att vi är på rätt håll, men vi behöver arbeta vidare för att förbättra resultatet på framför allt högstadiet och gymnasiet, säger Andreas Olsson (C), ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

Varje år får elever i Växjö kommuns skolor besvara enkätfrågor om hur det är i skolan. I undersökningen får eleverna även svara på frågor kring vad de tycker om skolmaten.

Resultat för årets undersökning:
  • I årskurserna förskoleklass och upp till årskurs 6 har andelen som ger skolmaten godkänt betyg ökat från 59 procent 2021 till 63 procent år 2022.
  • I högstadiet har andelen som ger skolmaten godkänt ökat från 34 procent 2021 till 40 procent år 2022.
  • Resultatet för gymnasiet visar en ökning från 44 procent år 2021 till 46 procent år 2022.

- Det är viktigt för oss att ta del av elevernas synpunkter. Dialog på matråd och i skolrestaurangerna är viktigt för att fortsätta förbättra skolmåltiderna. Ett stort arbete har gjorts under våren för att ändra matsedlen från och med höstterminen 2022. I detta arbete har de synpunkter som framkommit främst på matråd varit det viktigaste underlaget, säger Anneli Ekstedt, verksamhetschef för måltidsorganisationen.

Senast uppdaterad: 13 maj 2022