Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Beslut om retroaktiv utbetalning till fristående grundskolor

Utbildningsnämnden i Växjö kommun har tagit beslut om retroaktiv utbetalning till Växjös fristående grundskolor. Utbetalningen gäller administrationsavdraget avseende lokalbidrag för grundskola, förskoleklass och fritidshem för besluten som är fattade 2013-2017.

Bakgrunden är en rättslig process som pågått sedan 2014 om utbildningsförvaltningens beräkningar av lokalbidrag till de fristående grundskolorna. I juni i år avslog Högsta förvaltningsdomstolen utbildningsförvaltningens yrkande om prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast vilket innebär att hela hyreskostnaden ska ingå i beräkningen av den genomsnittliga hyreskostnaden.

Utbildningsförvaltningen kommer nu betala mellanskillnaderna till de fristående grundskolorna avseende lokalbidragen retroaktivt för åren 2014-2018. I första hand betalas mellanskillnaderna ut till de fristående grundskolor som har drivit rättslig process mot utbildningsnämnden. Betalningar till övriga fristående enheter kommer att betalas ut under hösten.

Beslutets diarienummer är 2018-00917.

Senast uppdaterad: 6 juli 2018