Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Förbättrad skolskjuts från höstterminen 2018

Från och med augusti 2018 börjar nya förbättrade regler gälla för skolskjuts till elever i förskoleklass och grundskola.

Utbildningsnämnden beslutade den 13 december att både minska avståndsgränserna och väntetiden. Enligt det nya ramverket har alla elever i förskoleklass till årskurs 3 med längre än 2 km rätt till skolskjuts, jämfört med tidigare angivna 3 km. Motsvarande sänkning för elever i årskurs 4-6 görs från 4 km till 3 km och från 6 km till 5 km för elever i årskurs 7-9.

Utbildningsnämnden sänker även gränsen för väntetid som i normalfallet inte ska övergå 60 min.

Läs mer om de nuvarande reglerna för skolskjuts

Senast uppdaterad: 11 februari 2022