Ansökan, antagning och behörighet

Du är behörig att söka gymnasieutbildning om du är 19 år eller yngre det år du söker. Du ska ha gått färdigt grundskolan eller motsvarande.

Ansökan/Antagning

I Växjö är sista dag för ansökan till gymnasiet den 15 februari. I april får du ett preliminärt antagningsbesked. I början på juli kommer ett slutligt antagningsbesked. Observera att den preliminära antagningen grundar sig på dina betyg från höstterminen i årskurs 9 medan den slutliga antagningen grundar sig på dina slutbetyg. Du kan alltså påverka dina antagningschanser till ett program beroende på om du lyckas höja dina betyg under vårterminen. För dig som kommit in på ditt andrahandsval finns fortfarande chansen att komma in på ditt förstahandsval via reservantagningen som pågår den 5 augusti till den 14 september.

Du som bor i Växjö, Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Älmhult gör ditt gymnasieval via Dexter. För att logga in och kunna göra ditt val kommer ett personligt användarnamn och lösenord att delas ut av studie- och yrkesvägledaren på din skola. Mer information om hur det kommer att gå till får du från din grundskola.

Du som bor i en annan kommun söker genom din hemkommun. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare så får du hjälp.

Behörighet

Du får inte tidigare ha avslutat ett nationellt eller likvärdigt program eller avlagt examen från International Baccalaureate Diploma (IBDP).
Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du gå ett introduktionsprogram för att uppnå behörighet. Elever från grundsärskolan kan söka gymnasiesärskolan eller vissa av introduktionsprogrammens utbildningar.

Behörighetskrav

För att kunna söka ett yrkesprogram ska du ha godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen. För att söka ett högskoleförberedande program ska du ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst nio andra ämnen. För vissa program är några av dessa nio ämnen specificerade.

Söker du till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet ska betygen i ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap ingå i dessa nio ämnen.
Söker du till naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i dessa nio ämnen.

Om du inte har haft möjlighet att läsa engelska i grundskolan, till exempel om du vistats utomlands, kan undantag göras från kravet på godkänt betyg i engelska vid antagningen till gymnasiet. Detta kräver dock att du uppfyller övriga behörighetskrav till den utbildning du vill gå. Undantaget gäller bara vid antagningen till gymnasiet. Det är rektor på den sökta gymnasieutbildningen som fattar beslut om undantaget. För att få en gymnasieexamen måste du uppnå godkänt betyg i de engelskakurser du läser under gymnasiet.

Urval

Till vissa utbildningar är det ibland fler sökande än det finns platser. I de fall där det krävs ett urval är det meritvärdet från slutbetyget i årskurs 9 som ligger till grund för detta.
När du söker till gymnasieskolan räknas de 16 högsta betygen samman och ger ett meritvärde. Du kan alltså som mest ha 320 poäng.
Du som läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna dig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 betygen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Kungsmadskolan