Intraprenad

Att skolan drivs som intraprenad betyder att skolan fortfarande är en kommunal skola men att vi får ett långsiktigt uppdrag som sträcker sig över 3 år att svara för utbildningar på de program som skolan har idag.

Katedralskolan i Växjö

Skolans personal är fortfarande kommunalt anställd och vi följer kommunens beslut och mål för gymnasieskolan.
Kort sagt innebär detta att utbildningsnämnden beslutar vad vi ska göra och vilka mål vi ska uppnå men att vi själva bestämmer på vilket sätt vi ska arbeta för att nå målen. 

Om du har några frågor eller vill ha mer information kan du kontakta Henrik Ahlin, gymnasiechef på Katedralskolan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2019
Katedralskolan