Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Studentinformation

Information om studentutsläppet 2018

Studentutsläppet på Katedralskolan sker torsdagen den 14 juni på följande tider:

  • Kl. 13.00 EK, ES, HU och IB
  • Kl. 15.00 NA och SA

Mottagningsceremonin på skolgården beräknas till 40 minuter. Skyltar med placering för de olika klasserna kommer att finnas för att man lättare skall hitta varandra. Efter mottagningsceremonin ställer eleverna upp bakom musikkåren för avmarsch till Stortorget. Föräldrar och övriga som önskar följa med ombeds gå bakom studenttåget.

Fordon för hemfärd ställs upp på Stortorget. För de elever som går ut kl. 15.00 gäller att fordonen kan ställas upp först efter det att första omgången lämnat torget. Torget brukar vara fullt av folk och fordon så vi ber er att särskilt tänka på säkerheten.

Vi ser fram emot ett trevligt studentfirande!

Övriga studentaktiviteter

17 maj - Pubrunda - detta är ett arrangemang som är helt utanför skoltid och inget skolarrangemang.
7 juni - Offermarsch till St. Sigfrids källa - samling utanför skolan 13.00.
8 juni - Studentbal på Konserthuset

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2018
Katedralskolan