Föräldramöte

Katedralskolan bjuder in föräldrar och vårdnadshavare till möten under elevernas skoltid.

Vid dessa tillfällen bjuds vanligtvis föreläsare in. Dessutom brukar skolledning, studie- och yrkesvägledare med flera informera om för eleverna aktuella ämnen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2019
Katedralskolan