Studentutspring för 2022 års avgångselever vid

Växjö Katedralskola

Studentfirandet har de senaste åren utformats utifrån pandemins begränsningar men har likväl kännetecknats av förväntan och glädje. Årets firande hoppas vi kunna fira utan begränsningar men med samma glädje och förväntan enligt planen nedan.

Studentutsläppet på Katedralskolan sker torsdagen den 9 juni på följande tider:

  • Kl. 13.00 EK och NA
  • Kl. 15.00 ES, HU, IB och SA

Mottagningsceremonin på skolgården beräknas till 40 minuter. Skyltar med placering för de olika klasserna kommer att finnas för att man lättare skall hitta varandra. Efter mottagningsceremonin ställer eleverna upp för avmarsch till Stortorget. Föräldrar och övriga som önskar följa med ombeds gå bakom studenttåget.

Fordon för hemfärd ställs upp på Stortorget. För de elever som går ut kl. 15.00 gäller att fordonen kan ställas upp först efter det att första omgången lämnat torget. Torget brukar vara fullt av folk och fordon så vi ber er att särskilt tänka på säkerheten.

Vi ser fram emot ett trevligt studentfirande!

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 maj 2022