Källkritik

Det är viktigt att alltid granska och kritiskt värdera det material du har sökt fram. Både webbsidor och böcker behöver läsas igenom med kritiska ögon. Bara för att en sida eller bok ser trovärdig ut behöver den inte vara det.

Titta på informationen från olika perspektiv och undersök om det finns brister, eller om det finns risk att du på något sätt blir lurad eller vilseledd. Du behöver fundera över de faktorer som påverkar informationen och om den kan ses som objektiv och neutral eller ej.

Följande fråga täcker in de bitar du behöver fokusera extra på när du granskar en källa: 
Vem säger vad till vem i vilket syfte och när?

Vem?

 • Är författaren någon form av expert, eller är det en privatperson? Är författaren välkänd inom sitt ämnesområde? Har hen publicerat annat? Finns det något sätt att kontakta författaren?
 • Ligger ett företag bakom informationen? Eller kanske ett politiskt parti? Detta påverkar eventuell vinkling av informationen. Finns det kontaktuppgifter? 
 • Seriösa utgivare presenterar sig oftast tydligt.

Vad?

 • I vilken utsträckning är informationen trovärdig och korrekt? För att bedöma detta spelar din kunskap och källans anseende en viktig roll.
 • Hur relevant/användbart är materialet för dina behov just nu?
 • Vilka referenser finns det till andra källor? Har källan använt sig av trovärdiga källor? Försök gärna ta dig så nära originalkällan som möjligt.
 • Är det en vetenskaplig text?

Till vem?

 • Vem är informationen skriven för?
 • Vilken är den tänkta målgruppen?
 • Är det forskare, skolelever eller allmänheten?

Detta påverkar hur informationen presenteras och vad som eventuellt utelämnas.

Syfte?

 • Vad är syftet med informationen, varför är den publicerad? För att informera, presentera forskning, sprida åsikter, väcka debatt, sälja något, underhålla?

När?

 • När skrevs texten?
 • Är materialet fortfarande aktuellt eller kan omvärlden ha ändrats?
 • Är webbplatsen uppdaterad?

Kontakter

Senast uppdaterad: 18 november 2021