Uppsatser och avhandlingar

Vetenskapliga artiklar, uppsater och avhandlingar kanske kännas svåra att sätta sig in i, men även om du inte använder texten i sig som referens så kan de ge dig idéer och begrepp och förslag på källor som du kan använda till dina egna arbeten. Du kan också få förslag på metoder som används inom det ämne du ska skriva om.

DIVA

DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 37 lärosäten i Sverige. Särskilt studentuppsatserna kan vara intressanta att kika på.
Divas webbplats Länk till annan webbplats.

DOAJ

DOAJ (Directory of Open Access Journals) är en katalog över fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter på webben. Via den kan du hitta mängder med vetenskapliga artiklar i alla möjliga ämnen.
För länk till DOAJ se under rubriken relaterade länkar.
DOAJs webbplats Länk till annan webbplats.

Google Scholar

Google Scholar är en söktjänst från Google där du kan söka vetenskapliga publikationer och tidskrifter och även se var de finns tillgängliga. 
Google Scholars webbplats Länk till annan webbplats.

LIBRIS

I LIBRIS kan du hitta uppgifter om vad som finns att låna eller läsa på alla svenska universitets- och högskolebibliotek och på flertalet svenska forskningsbibliotek. Vill du låna något så kan skolans bibliotekarie hjälpa dig att beställa in det. Det finns även länkar till material som är fritt tillgängligt på Internet.
Libris webbplats Länk till annan webbplats.

Swepub

Vetenskaplig publicering vid svenska universitet och högskolor. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar med mera.
Swepubs webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021