Referenser och plagiering

Känner du dig osäker på hur du ska göra när du refererar? Ta del av webbaserat läromedel om att hänvisa till andras texter på ett korrekt sätt.

Om du inte refererar på ett korrekt sätt till andras texter kan du riskera att plagiera och därför är det viktigt att veta hur du ska göra för att undivka detta.

Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska högskola har tagit fram det webbaserade läromedlet Refero Länk till annan webbplats. där du kan lära dig hur du kan hänvisa till andras texter på ett korrekt sätt. Guiden tar ungefär 30 minuter att gå igenom.

Linnéuniversitetets webbplats Länk till annan webbplats. hittar du även mer information och filmer om referat och plagiering.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021