Avgiftskontroll/efterdebitering

Växjö kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt avgift för barnomsorgen enligt den taxa som finns. 2021 handlar kontrollen om de familjer som hade barnomsorg under 2019.

Växjö kommun jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna som Skatteverket varje år samlar in. Den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12, vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst. Kommunen jämför sedan det beloppet med inkomstuppgiften som hushållet lämnat till kommunen i systemet Saits.

Eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare sker kontrollen med två års fördröjning. Under 2020 handlar avgiftskontrollen därför om 2018.

Felaktiga avgifter rättas till

Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering. Ett hushåll som betalat för låg avgift får betala den återstående summan. Kommunen skickar en retroaktiv faktura någon gång under året. Har man betalat för mycket sker en utbetalning från kommunen någon gång under året.

Inkomstuppgifter

Beräkning av hushållets inkomst

Det är hushållets gemensamma inkomster som används för att räkna ut avgiften för förskoleverksamhet och fritidshem. Hushållets inkomster slås samman oavsett om föräldrarna är gifta eller sambos och oavsett om de vuxna som bor i hushållet är barnets vårdnadshavare.

Avgiften som fakturan baseras på är hushållets totala bruttoinkomst vilket gäller alla skattepliktiga inkomster. Vilka inkomster som är skattepliktiga hittar du på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Uppdatera din inkomst

Varje förälder eller hushåll måste själv se till att inkomstuppgifterna som är rapporterade till kommunen är rätt.

Fel på underlag och faktura

Är det något som inte stämmer med din faktura; kontakta Växjö kommun på 0470-410 00 eller via mail på info@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 14 december 2021