Nedtagning av träd

Vi får ofta önskemål från allmänheten om att ta ned träd på mark som förvaltas av kommunen. Du behöver fylla i en ansökan om nedtagning av träd som du skickar in till kommunen.

Fyll i blanketten ”Ansökan av nedtagning av träd" , 19 kB, öppnas i nytt fönster. om du önskar ta ned ett träd. För att ansökan ska kunna behandlas/åtgärdas under påföljande vinterhalvår ska den vara inskickad till Växjö kommun senast den 15 september.

I ansökan beskriver du vilka träd som du önskar få nedtagna och skälet till det.

Bedömning

Generellt är kommunen återhållsam med att fälla träd och goda skäl måste finnas för en sådan åtgärd.

Detta tar vi hänsyn till:

  • Är trädet farligt för husägaren/allmänheten eller finns risk för stormskador?
  • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
  • Hur påverkar en fällning undervegetationen? Kommer det att uppstå problem på grund av tillväxt av sly?
  • Är trädet skyddsvärt? Till exempel värnar vi extra om våra ekar.

Detta tar vi inte hänsyn till:

  • Att löv från kommunens träd blåser in på privatägd mark.
  • Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen.
  • Att träd skuggar uteplats eller liknande
  • Att träd skymmer utsikt.
  • Allergi. Pollen kan ha en spridningsradie på 200-400 meter, vilket gör det svårt att ta ner parkträd för att undvika pollenspridning.

Samråd med berörda grannar

Innan du skickar in din ansökan bör du diskutera med berörda grannar. Berörd granne kan vara någon som från sin fastighet kan se trädet/träden eller på annat sätt berörs av eventuell nedtagning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2021
Bygga och bo