Protokoll, föredragningslista och kallelse - utbildningsnämnden

Information aktuell nämnd

Tid: 2017-11-15 Kl.14:00
Plats: A-salen, Kommunhuset

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds, om inte annat framgår, med allmänhetens frågestund högst 30 minuter.

Dagordning

 • Notera att sammanträdet den 15 november inleds med elevärenden där allmänheten ej får närvara. När den slutna delen av sammanträdet är över kommer detta annonseras i cafeterian som finns i anslutning till A-salen.
 • Val av justerare
 • Fastställande av dagordning
 • Kungsmadskolan: Avstängningsärende [allmänheten får ej närvara]
 • Information verksamhet: Elevärenden, november 2017 [allmänheten får ej närvara]
 • Allmänhetens frågestund
 • Information verksamhet: IB-skola & IB-standard
 • Information verksamhet: Säkerhets- och trygghetsarbete
 • Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
 • Information verksamhet: Rekryteringsläget, november 2017
 • Information verksamhet: Ekonomiläget, november 2017
 • Medborgarförslag: Handlingsplan för särbegåvade elever
 • Kommunstyrelsen: Remiss, Medborgarförslag om ett NP-centrum med samordnare för barn, ungdomar och vuxna med NP-funktionsnedsättning
 • Regelverk för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2017
 • Justering av regler för allmän förskola samt avgiftsreducering för 3-5 åringar i förskolan
 • Idemo Utbildning AB: Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola
 • Lokalärende: Restaurangskolan, anbud
 • Lokalärende: Kampagården, inriktningsbeslut
 • Lokalärende: Norregårdskolan, byggnation
 • Information verksamhet: Handlingar och protokoll för kännedom, november 2017
 • Information verksamhet: Rapportering av delegationsbeslut november 2017
 • Övriga frågor

Kallelse - Utbildningsnämnden 2017-11-10

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde 2017-10-18

Handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Det finns i dagsläget inga handlingar tillgängliga för utbildningsnämndens kommande sammanträde.

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Vill du ta del av protokoll från tidigare sammanträden - kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2017
Politik och demokrati