Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för stöd, omsorg och vård för äldre personer, för personer med funktionsnedsättning samt för dem som är berättigade till hemsjukvårdsinsatser. Nämndens uppgifter utförs av omsorgsförvaltningen.

Omsorgsnämnden består av femton ledamöter med femton ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar i en del ärenden. I de ärenden som de inte beslutar i själva lägger de fram förslag till beslut till omsorgsnämnden.

Telefon 0470-410 00 E-post omsorgsnamnden@vaxjo.se Fax 0470-430 10
Postadress Växjö kommun Omsorgsförvaltningen Box 1222 351 12 Växjö
Besöksadress Västra Esplanaden 18

Ordförande
Ulf Hedin (M)

Vice ordförande
Tomas Thornell (S)

2:e vice ordförande
Camilla Albinsson

Förvaltningschef
Ewa Ekman

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i omsorgsnämnden

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2017
Politik och demokrati