Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tre tillsynsområden, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Genom tillsyn och information arbetar vi långsiktigt för att bevara och förbättra miljön och arbeta för en god livsmiljö i Växjö kommun. Nämndens uppgifter utförs av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av elva ledamöter med elva ersättare, som alla utses av kommunfullmäktige.

Telefon 0470-410 00 E-post miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se Fax 0470-413 40
Postadress Växjö kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden , Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress Västra Esplanaden 18, plan 6

Ordförande

Tobias Adersjö (MP)

Vice ordförande

Ann-Kristin Lindqvist (S)

Förvaltningschef

Madeleine Karlsson

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2017
Politik och demokrati