Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter 61 folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Kommunfullmäktige sammanträder en tisdag varje månad med uppehåll under juli. Ett särskilt sammanträde som behandlar budget för nästkommande år hålls i juni.

Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten eller att följa debatten via radio, tv och webb-tv. Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, om vilka nämnder som ska finnas. Dessutom väljs ledamöter och ersättare i nämnderna, samt revisorer som ska granska kommunens verksamhet. I kommunfullmäktige behandlas också alla motioner och medborgarförslag. Platserna (mandaten) fördelas efter resultatet i kommunalvalet:

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i kommunfullmäktige

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Politik och demokrati