Barn & utbildning

Alla barn måste gå i grundskolan. Det kallas skolplikt.

Barnen börjar i skolan när de är 7 år.

Alla barn går 9 år i grundskolan.

Efter grundskolan kan man söka till skolan på gymnasiet.

Vuxna som vill lära sig mer kan också gå i skola.
Det kallas för vuxenutbildning. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Lättläst