Bli auktoriserad anordnare

Nu införs Växjölöftet vuxenutbildning och Växjölöftet sysselsättning.

Växjö kommun tillämpar, efter beslut i nämnden för arbete och välfärd, auktorisation för anordnare inom två områden. Växjö kommun, genom nämnden för arbete och välfärd, söker nu anordnare intresserade av att genomföra dessa verksamheter.

Syftet är att öka utbudet av verksamheter för att skapa valfrihet för den enskilde deltagaren.

I ansökningsunderlaget beskrivs uppdraget och vilka krav som ställs för att en utförare ska bli godkänd samt övrig information som är värdefull för den som ansöker. 

Växjölöftet vuxenutbildning, kommunal vuxenutbildning.

Växjölöftet sysselsättning, sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk ohälsa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Jobb och företag