Företagsbesök

Företagsbesök Micropower

Från ett av våra företagsbesök på Micropower i Växjö.

Att möta dig som företagare är viktigt för oss på Växjö kommun. Under en vecka på hösten och en på våren är därför vi på näringslivskontoret samt den politiska ledningen ute på företagsbesök. Det brukar sammanlagt bli cirka 80 besök på ett år.

Syftet med företagsbesöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Kommunen får möjlighet att ta del av synpunkter och idéer samt få information om företaget och dess framtidsplaner. Vi på kommunen får även höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen. Synpunkterna kan handla om allt från mark och lokaler till skola och trafiksituationen. Vi tar sedan dessa synpunkter vidare till rätt förvaltning och återkopplar alltid till företagen.

Nästa företagsbesök blir 27 november-1 december 2017.  Vill ditt företag ha besök? Välkommen att kontakta Annelie:

Kontakt

Annelie Bohman
Näringslivsservice
Telefon: 0470-415 90
E-post: annelie.bohman@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Jobb och företag