Måltider i Växjö kommun

Varje dag serveras 22 000 portioner i förskolor, skolor
och i omsorgen. Maten och måltiden är en viktig del av
dagen och vi får många frågor om matsedeln och den
mat som vi serverar. Här finns svar på några av de
vanligaste frågorna.

Om du inte hittar svar här är du välkommen att höra av dig till oss.
Antingen direkt till oss eller genom vår e-tjänst Lämna synpunkteröppnas i nytt fönster.

Vem bestämmer matsedeln?

- De tre matsedlarna görs centralt i samråd med kockar från de olika
verksamheterna. Fr o m höstterminen 2016 är det en matsedel för
förskola/grundskola, en för gymnasieskola och en för omsorgen.

Varför görs gemensamma matsedlar?

- Gemensamma matsedlar för förskola/grundskola, gymnasieskola och
omsorg görs för att servera likvärdiga måltider med rätt näringsinnehåll
och variation av rätter efter säsong och årstid. För att uppfylla målen med
närproducerade och ekologiska inköp, minska på hel- och halvfabrikat samt
att hålla sig inom budgetramen.

Får eleverna vara med att påverka vilken mat det blir?

- Självklart får eleverna vara med att påverka maträtterna. Detta kan
göras genom skolans matråd eller synpunkter som gärna tas emot av
måltidspersonalen.

Hur publiceras matsedeln för elever, föräldrar och
personal?

- Förskolans och grundskolans matsedel finns i skolmatsappen. Du kan
även hitta den på http://www.skolmaten.se/d/vaxjo-kommun/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Flera skolor
publicerar matsedeln på sin hemsida. För gymnasiet finns matsedeln i
Mashies matsedelsapp och på skolans hemsida.

Hur ofta serveras soppa i skolorna och förskolorna?

- För att skapa en variation bland maträtterna serveras soppa en gång
varannan vecka i förskolor och skolor. Med rätt innehåll och tillbehör är det
en fullvärdig måltid.   

Vem har möjlighet att få specialkost?

- Enligt det måltidspolitiska programmet får man specialkost av medicinska
och religiösa skäl.

Hur beställs specialkost?

- Specialkost beställs genom e-tjänst eller blankett på insidan. Inget
läkarintyg krävs, men i vissa fall är det nödvändigt för att kunna
säkerställa att rätt mat serveras.

Finns planer på att förändra något när det gäller
specialkost?

- Nej, riktlinjerna finns i det måltidspolitiska programmet och det finns inga
planer på att förändra.

Vilka får vegetarisk mat?

- Alla som beställer vegetarisk mat får det. På gymnasiet och en del
grundskolor finns det i bufféform och behöver inte beställas i förväg.

Hur arbetar ni med att utveckla den vegetariska maten?

- Vi håller på att ta fram ett antal recept med god smak, variation och rätt näringsinnehåll

Vegankost, erbjuds det?

- Ja, men den måste förbeställas.

Hur har riktlinjerna för hur maten tillagas förändrats
senaste åren?

- I det måltidspolitiska programmet och i internbudgeten står att vi ska
laga mer mat från grunden. Vi har därför jobbat aktivt det senaste året
med att fasa ut hel och halvfabrikat och lagar mer mat från grunden, efter
de förutsättningar som varje kök har

På en del skolor upplever man att barnen inte
uppskattar maten som tidigare, vad kan det bero på?

- Det kan bero på att vi lagar mer från grunden och inte längre serverar en
del populära helfabrikat såsom pannkakor och pizza. Vi hoppas att det är
en förändring som gör att barnen kommer lära sig uppskatta lagad mat
från grunden.

Vad gör man om något gått fel med en specialkost?

- Tydliga rutiner finns framtagna av barnkliniken, Region Kronoberg och
skolhälsovården i Kronobergs län.

Om jag har övriga synpunkter som rör måltiderna, vem
ska jag kontakta?

Vänd dig i första hand till personalen i ditt kök. I skolan kan du lämna
synpunkter till elevrådet eller matrådet. Det går också bra att ta kontakt
med oss genom Växjö kommuns kontaktcenter 0470-410 00. Du kan även
lämna synpunkter genom vår e-tjänst Lämna synpunkteröppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Hållbarhet och miljö