Konsumtion, kemikalier, avfall,
återbruk

Allt vi gör påverkar naturen på olika sätt. Genom att ta tillvara på avfall och samtidigt effektivisera resursförbrukningen kan konsumtionens miljöpåverkan minska. Produktion och konsumtion måste också vara fri från ämnen som kan hota människors hälsa eller naturen.

Leva livet är ett av tre profilområden i Miljöprogram för Växjö kommun. Här finns mål kring mat, kemikalier och  avfall. En kemikalieplan, som antogs januari 2017, hittar du till höger, den kommer i tryck i slutet av februari.

Målbild 2030

Europas grönaste stad 2030 är det både möjligt och naturligt för invånarna att leva ett hållbart liv i ett samhälle där produktion och konsumtion är resurseffektiv. Växjö är så fritt från skadliga kemiska ämnen att varken miljö eller människor påverkas negativt. Kommunen och invånarna har kunskap i kemikaliefrågan. Kommunen arbetar på ett strategiskt sätt med särskilt fokus på barnens vardag.

I kommunens kök lagas god, näringsriktig och ekologisk mat från grunden med låg miljöpåverkan. Råvarorna är av god kvalitet och anpassade efter säsong.

Vi har lyckats bryta sambandet mellan tillväxt och avfallsmängder och det avfall som ändå uppkommer används som resurser i Växjös kretsloppssamhälle. Växjö har under årens lopp klättrat allt högre i avfallstrappan. Vi har styrt avfallhanteringen mot ökad återanvändning, materialåtervinning och renare fraktioner.

Ur Miljöprogram för Växjö kommun, antaget juni 2014. .

För att uppnå målen i miljöprogrammet finns olika handlingsprogram och planer för de olika målområdena. Till höger finns kommunens kemikalieplan, avfallsplan och det måltidspolitiska programmet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2017
Hållbarhet och miljö