Sfi - svenskundervisning för invandrare

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få svenskundervisning för invandrare, det kallas för sfi-undervisning. Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket.

Du hittar information om svenskundervisnig för invandrare och vilka kurser du kan läsa under:

Utbildningar för vuxna/Sfi - svenskundervisning för invandrare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Förskola och skola